Západní astrologie

 

Západní astrologie nebyla nikdy příliš rozvinuta. Starověké civilizace pozorovaly nebeská tělesa a jejich pohyb, přisuzovaly jim vliv na osud člověka i lidstva, ale bylo to pojetí poněkud materialistické a suché. Postupem doby se také ve středověku stále více dostával do popředí vědecký aspekt fyzikálních vlastností vesmíru a nakonec to vyvrcholilo v oddělení astronomie (tedy exaktního měření vesmírných těles) od astrologie (nauka o vlivu těchto těles na osudy lidí).

Východní astrologie

Celý východní přístup ke světu a člověku, přírodě, vychází mnohem více z duchovní podstaty a duchovního chápání světa. Je to celek, kde vše spolu souvisí a proto i například takový klasický čínský horoskop nevycházel nikdy pouze z pozorování nebeských těles, ale zohledňoval i mnohé další vlivy na osud člověka.

Comments are closed.